Advies

Wij hebben de ambitie en de kwaliteit om u te helpen”

De Regt Strategie & Communicatie werkt vrijwel altijd op het snijvlak van inhoud, communicatie, organisatie en (politiek) bestuur. Mensen en organisaties verder brengen staat centraal. Juist als het schuurt, wringt of botst. Wij zetten veranderingen in gang, sturen bij en brengen processen en projecten tot een goed einde. Werken in een gevoelige, ingewikkelde en conflictueuze context is onze expliciete kracht. De resultaten mogen er zijn: kwaliteit omhoog, draagvlak verstevigd, mensen erbij gehouden, positionering versterkt en weer motivatie voor de toekomst.


De kracht van De Regt Strategie & Communicatie zit in communiceren, motiveren, gemeenschappelijke visie ontwikkelen en praktisch vertalen in organisatie en actie, conflicten aanpakken, netwerken en (re)presenteren. Advies, onderzoek, beleidsnota, communicatiebeleid, inrichtingsplan: de ‘vorm’ is niet zo belangrijk. Onze plannen zijn uitvoerbaar, prima leesbaar en op resultaat gericht. Advies sluit naadloos aan bij politiek-bestuurlijke keuzes en actualiteit. Wij hebben de ambitie en de kwaliteit om u te helpen. Dat doen we doortastend, zakelijk en eerlijk. Maar altijd in verbinding met u en uw vraag. De rode draad in ons advieswerk: draagvlak, duurzaam, praktisch en inspirerend.

Wanneer neemt u contact op met De Regt Strategie & Communicatie?

  • als uw missie, strategie of beleid in de actuele context dreigt vast te lopen
  • als beleid of (her)inrichting van de communicatiefunctie aan de orde is
  • als het (politiek) bestuur ambieert in communicatieve (media)kracht te groeien
  • als een overtuigende en gedragen visie moet worden ontwikkeld
  • als de interne relatie opdrachtgevers (bestuur, ambtelijke organisatie) en opdrachtnemers (communicatie) versterking behoeft
  • als u (politiek) bestuurlijke sensitiviteit in uw professionele communicatie wilt versterken
  • als krachtige kernboodschappen, strategieën en frames cruciaal zijn

Meer weten? Klik dan door naar