Coaching

Coaching heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Juist omdat er veel gevraagd wordt, vakontwikkelingen hoge eisen stellen, de behoefte groeit aan bruikbare feedback en creatief meedenken, aan deskundigheidsbevordering vanuit de praktijk, het werkelijk meedenken vanuit langdurige ervaring. Kortom: behoefte aan een gesprekspartner die in de eigen omgeving ontbreekt!
Ook worden steeds meer bestuurders en managers hard afgerekend op hun (tekort aan) communicatieve prestaties, in welke vorm dan ook. Wij bieden een vertrouwelijke, persoonlijke setting voor gesprekken over de dagelijkse praktijk maar ook voor ondersteuning in visievorming. Persoonlijke en vertrouwelijke coaching is een uitstekende methode, op reguliere basis, voor korte of langere tijd.

Wanneer is het zinvol?

Coaching is zinvol als er een groeitraject nodig is, van persoonlijke of vakinhoudelijke aard of beide. Goed voorbereide gesprekken vinden plaats met een tussenperiode die het mogelijk maakt om het geleerde in de praktijk te brengen, er vervolgens op te reflecteren en een volgende stap te maken. Vooraf worden doelen gesteld maar de gecoachte geeft zelf aan hoe het tempo, de inhoud en het inzicht zich moet ontwikkelen. Volstrekt op maat met een heldere structuur.

Opdrachten vanaf 2012

  • Coaching en woordvoerderschap nazorg ‘bandenbrand’ Gemeente Someren (2016-2017)
  • Diverse wethouders en burgemeesters bij optreden in raad, in netwerken en in het openbaar
  • Communicatiemanager en bestuursadviseurs Gemeente Tilburg (2013-2015)
  •  (Aspirant)politici gericht op raadsverkiezingen (2013-2014)
  • Hoofd Corporate Communicatie bij crisisstrategie en woordvoering (2012)
  • Directeur-bestuurder woningcorporatie bij lobby en onderhandelingen (2012)

Opdrachtgevers voor 2012

Voor 2012 leverde De Regt Strategie & Communicatie deze diensten onder andere aan: Gemeente Zuidplas (adviseurs, team), Provincie Noord-Brabant (directieadviseur), Gemeente Heusden (adviseurs), Woningcorporatie (manager), Transportonderneming (manager), ’s Heeren Loo (manager), Cfi (manager), Ministerie EZ (adviseur), Schoolbegeleidingsdienst (directeur),  ProRail (manager).

Interesse in enkele voorbeelden van projecten en in onze visie? Klik dan hieronder!