Advies beleid en strategie

Onderzoek, analyse, advies en begeleiding bij het ontwikkelen van actueel en effectief (communicatie)beleid en praktische uitvoeringsplannen. U krijgt van ons kwalitatief onderzoek, heldere rapportages en bouwstenen voor beleid. Onze adviezen zijn, zowel in gesprek als op papier kort, concreet en eerlijk. En altijd gericht op de verbinding tussen mensen en doelen, op de kansen in de toekomst. Integraal: strategie, inhoud én communicatie. Duurzaam, want ook als wij weer weg zijn moet het nog ‘werken’! En dat is natuurlijk altijd maatwerk, omdat ook mensen en omstandigheden nooit hetzelfde zijn. 

Wanneer is het zinvol?

Communicatiebeleid moet naadloos aansluiten op algemene beleidsdoelstellingen, op politiek-bestuurlijke keuzes, op actuele gebeurtenissen of op ingrijpende veranderingsdoelen, zoals bij fusies, privatiseringen, crises en reorganisaties. Soms is gericht, kwalitatief vooronderzoek nodig en een haarscherpe analyse die de communicatiestrategie werkelijk richting geeft. Gefundeerd kiezen voor een bepaalde aanpak, met uw eigen plannen tastbaar in handen, verhoogt  de kans op duurzaam resultaat aanzienlijk.
Voor de gemiddelde organisatie is het ontwikkelen van beleids- en uitvoeringsplannen geen dagelijkse routine. Voor ons wel. Advisering en begeleiding bij het ontwikkelen van actuele en effectieve plannen of bij directe concrete acties is ons dagelijks werk. Maar ook andere strategie- en beleidsontwikkeling met een ‘hoog communicatiegehalte’ valt binnen onze competentie. De Regt Strategie & Communicatie heeft bij uitstek ruime ervaring met werken in moeilijke, ingewikkelde en conflictueuze omstandigheden die bovendien snelle actie vergen.

Opdrachten vanaf 2012

  • Advisering en woordvoerderschap ‘bandenbrand’ Gemeente Someren (2016-2017)
  • 
Advisering specifiek dossier bestuurder Gemeente Molenwaard (2016-2017)
  • 
Advisering specifiek dossier bestuurder Gemeente Zuidplas (2015)
  • 
Advisering bestuurder, manager en team bestuursadviseurs Gemeente Tilburg (2013-2015)
  • Advisering afwikkeling vertrek directeur-bestuurder Woningcorporatie (2014)
  • Advisering specifieke dossiers bestuurders Gemeente Zederik (2014)
  • Advisering Algemeen Bestuur Atlant Groep Helmond (2013-2014)
  • 
Advisering directie en collegeleden Gemeente Roosendaal (2013)
  • Advisering bestuur en directie Amarantis Onderwijsgroep (2012)

Opdrachtgevers voor 2012

Voor 2012 leverde De Regt Strategie & Communicatie deze diensten onder andere aan: De Goede Woning (woningcorporatie), Gemeente Zuidplas, WoonInvest (woningcorporatie), Pastoraal Centrum De Hezenberg, Gemeente Giessenlanden, Gemeente Eindhoven, WoonStad Rotterdam (woningcorporatie), De Nieuwe Unie (woningcorporatie), ROC Horizon College, Woningbouwvereniging Oudewater, ECT (containeroverslag Rotterdamse Haven), Zorgcentrum.

Interesse in enkele voorbeelden van projecten en onze visie? Klik dan hieronder!