Actueel!
Actueel!

Voor de landelijke Bestuurdersvereniging van het CDA geven wij binnenkort een verkorte workshop Debatteren met Populisten. Ook iets voor uw netwerk van politieke bestuurders? Zie ook

Vertrouwensherstel

De Regt Strategie & Communicatie werkt vrijwel altijd op het snijvlak van inhoud, communicatie, organisatie en (politiek) bestuur. Mensen en organisaties verder brengen staat centraal. Juist als het schuurt, wringt of botst. En dan is bijna altijd vertrouwen in het geding: tussen mensen,  tussen en binnen organisaties, tussen of binnen politieke of bestuurlijke gremia. Vertrouwen is het fundament. Op stevig fundament is het goed en duurzaam bouwen, leven en werken. Wij helpen u doelgericht en effectief bouwen aan vertrouwen, met een eigen model voor analyse en herstel. De resultaten mogen er zijn: mensen, groepen vinden een werkbare basis voor samenwerking, begrijpen elkaars drijfveren, zetten zelfinzicht effectief in.

“Wij helpen u met het duurzaam versterken van vertrouwen”

Merkt u dat het vertrouwen tanende is, in uw organisatie, afdeling, diensten of producten, bestuursgremium of misschien zelfs u als professional, als persoon? Lopen samenwerkingspartners bij u weg, krijgt u minder toegang tot belangrijke stakeholders? Staat u er slecht op in de media, ondanks uw positieve nieuws? Of wordt u als professional intern niet meer betrokken of geloven anderen u zelfs niet meer? U realiseert zich heel goed dat het vertrouwen is aangetast. Kunt u doelgericht en effectief aan herstel van vertrouwen werken? Ja, dat kan!

Maar niet door een geraffineerd charmeoffensief, een dure marketingcampagne of zelfs niet een grondige kwaliteitsslag. Vertrouwen is ingewikkeld en bestaat uit verschillende basiscomponenten. Verlies van vertrouwen heeft vaak met meerdere componenten te maken. Die componenten kennen ieder voor zich weer indicatoren. Dat maakt het complex en bij vertrouwensherstel zomaar ‘schieten met hagel’ onverstandig, niet effectief en duur. Daarom is bij een ‘vertrouwensbreuk’ een scherpe analyse werkelijk cruciaal, zodat u weet waar de schoen nou eigenlijk wringt. En vervolgens inzet op verbetering, gericht op de juiste componenten.

Voor die analyse hebben wij een eigen model ontwikkeld: de Vertrouwensbreuk. Analyseren volgens dit model levert concrete inzichten met een doelgericht perspectief. Dat is de basis voor een herstelprogramma: u werkt aan het vertrouwenskapitaal van u als professional, van uw team of organisatie. Onze kracht zit in die scherpe analyse op basis van ons model, de gerichte en haalbare adviezen voor interventies, de begeleiding bij het proces dat leidt tot vertrouwensherstel. En zo’n aanpak is uiteraard geheel op uw situatie toegesneden. Ook hier is de rode draad: scherp analytisch, integraal, doelgericht en praktisch uitvoerbaar.

Wanneer neemt u contact op met De Regt Strategie & Communicatie?

  • als het vertrouwen geleidelijk bergafwaarts gaat en dat niet te stoppen lijkt
  • als een of meer incidenten leiden tot een regelrechte vertrouwensbreuk
  • als u niet weet wat u moet doen om vertrouwen op te bouwen
  • als u een gericht programma voor vertrouwensherstel nodig heeft
  • als ‘opnieuw beginnen’ alleen lukt met hernieuwd vertrouwen
  • als minimaal vertrouwensherstel noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen
  • als u …..

Meer weten? Klik dan door naar