Werkwijze

Kernbegrippen voor de adviesrelaties van De Regt Strategie & Communicatie zijn: vertrouwd en vertrouwenwekkend.

Creativiteit, denkkracht en taal

Drie ingrediënten treft u altijd aan in de werkwijze van De Regt Strategie & Communicatie: creativiteit, denkkracht en taal. U krijgt creatieve en intelligente oplossingen. Helder, passend en effectief verwoord. Onze aanpak is beproefd, al sinds de oprichting in 1997.

Onze aanpak

Relationele kwaliteiten als inlevingsvermogen, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid beschouwen wij als randvoorwaarden voor een professionele aanpak. Hoe dat in de dagelijkse praktijk uitwerkt, verschilt per situatie en kan pas in de praktijk echt ervaren worden. Doortastendheid, zakelijkheid en eerlijkheid zijn onmisbaar om de ‘vaart erin te houden’ en het gestelde doel te bereiken. Wij voelen ons betrokken bij het resultaat, wekken geen irreële verwachtingen, maar stellen uitdagende doelen en prikkelen partijen tot optimale prestaties. Wij zijn sterk in het proces, in een stapsgewijze aanpak. Aan de persoonlijke ’klik’ en de inbreng van onze opdrachtgevers hechten we veel waarde.

Onze kracht

De kracht van De Regt Strategie & Communicatie zit in communiceren, motiveren, coachen, gemeenschappelijke visieontwikkeling en praktische vertaling in organisatie en actie, conflicthantering, netwerken en (re)presenteren. U hebt ons op ons best in een politiek-bestuurlijk krachtenveld, een complexe organisatie en diffuse machtsverhoudingen. Waar noodzaak van en weerstand tegen verandering speelt, zetten wij strategisch beleid en communicatie in als cruciale succesfactoren. Wij bereiken samenhang en duurzaam resultaat voor u.

Ons netwerk

De Regt Strategie & Communicatie staat sinds jaar en dag in verbinding met verschillende solide netwerken van bestuurders, lobbyisten, adviseurs, trainers en communicatieprofessionals. De samenwerking is beproefd en gericht op een uitmuntende kwaliteit van dienstverlening.

Drs Ad M. de Regt CEIM, directeur en eigenaar van De Regt Strategie & Communicatie heeft een langjarige achtergrond als communicatiestrateeg, bestuurder en manager.  Hij was meer dan 25 jaar actief betrokken bij de beroepsvereniging van communicatieprofessionals en bestuurslid van de vereniging van communicatieadviesbureaus. Hij was meerdere malen wethouder, bestuursvoorzitter en -lid en (interim)manager bij onder andere de lokale overheid, goede doelen-, onderwijs- en zorgorganisaties. Hij examineert, traint en coacht al 20 jaar communicatiemanagers en senior consultants.