Debattraining

Goed kunnen debatteren is cruciaal voor politici. De beste politici zijn overtuigende sprekers én debaters! Dat talent is zelden aangeboren: zij laten zich trainen en gaan vaak ‘op herhaling’ bovendien. Vertrouwelijk en op maat.
Maar debatteren beperkt zich inmiddels ook niet meer tot louter de politieke arena: wie wil overtuigen moet het debat aangaan met zijn publiek. Presenteren alleen is niet meer voldoende, argumenten op zichzelf creëren geen draagvlak, louter toelichten blijft niet hangen, het gesprek aangaan boekt onvoldoende resultaat. Voor overtuigen is debat nodig. De techniek van het debat biedt een uitstekend instrumentarium om op een intensieve en overtuigende manier een dialoog te voeren, in welke professionele context dan ook!
Politici, bestuurders, actievoerders, adviseurs, veranderaars….: leer beter debatteren én overtuigen!

Wanneer is het zinvol?

U wilt winnen in de raadzaal, u wilt overtuigen op straat, u wilt anderen met uw plannen meekrijgen, u wilt kritische toehoorders met argumenten overtuigen, u wilt debattechnieken aanleren als extra bagage in uw publiek optreden. U wilt aansprekende voorbeelden inzetten, metaforen gebruiken die blijven hangen, krachtige retorische technieken toepassen. U wilt twijfelaars aan uw kant krijgen, tegenstanders buiten spel zetten. En bij dat alles toch vooral uzelf kunnen blijven en dus uw eigen stijl authentieke stijl ontwikkelen.
Voor presentatietrainingen bent u bij ons aan het goede adres. Uw presentatievaardigheden en uw presentie staan daarbij centraal. En debattrainingen geven daaraan de dimensie van de overtuigende dialoog met uw toehoorders én de instrumenten om van uw ‘tegenstanders’ te winnen. Onze debattrainingen voor politici zijn natuurlijk geheel ingericht naar de politieke spelregels in de raadzaal, met realistische oefendebatten. En als u wilt uw eigen praktijkcases als werkmateriaal. Maar in alle gevallen geldt: alleen wanneer u overtuigend bent, zult u mensen voor u winnen! Daarom leert De Regt Strategie & Communicatie u in deze training:
• in korte tijd een visie helder neerzetten
• met retorische middelen de toehoorders meenemen in het verhaal
• optimaal gebruik te maken van de kracht van goede argumentatie
• tegenargumenten voor de eigen visie laten spreken
• vertrouwenwekkend en hoffelijk te blijven bij een krachtig betoog!
Natuurlijk kunnen we ook combinaties aanbieden van presentatie- en debattrainingen, geheel op maat voor uw situatie.

Speciaal voor politici: Masterclass Debatteren met Populisten!

De opkomst van populistische politici heeft de politieke arena voorgoed veranderd. In sommige vergader- en raadzalen is dat heel goed merkbaar. Veel politici weten niet goed hoe zij daarmee om moeten gaan. Winnen van populisten in een debat, kan dat? Terwijl je toch authentiek jezelf blijft? Zodat de media over u berichten en niet over uw tegenstander? Ja, dat kan. Maar dan moet u wel weten hoe uw opponent te werk gaat, scherper, flexibeler en anders debatteren en bepaalde technieken goed beheersen.
Deze speciale Masterclass Debatteren met Populisten is veelgevraagd. Zowel open inschrijvingen zijn mogelijk als incompany, bijvoorbeeld voor een hele fractie of politieke (leden- of beroeps)organisatie.

Voor deze training werkt De Regt Strategie & Communicatie nauw samen Gerrit Jan Valk van Horus Debat & Training. De trainers zijn beiden zeer ervaren in debat én training. Als debat-duo bereikten zij de afgelopen jaren viermaal op rij de finale van het Professor Steenkamp Debattoernooi, waarvan ze er twee wonnen. Daarnaast wonnen ze op hetzelfde debattoernooi viermaal op rij de inhoudelijke CDA-Gedachtegoedprijs. Ze sleepten in 2016 ook de eerste prijs weg op het prestigieuze Brabants Debattoernooi. 

Opdrachten (voor zover niet vertrouwelijk)

Masterclasses Debatteren met Populisten (2016-2017)
Debatvaardigheden bijeenkomst V&VN (2016)
Debattrainingen, debatadvisering en jurering CDA (2015-2017)
Diverse modules debattechnieken bij coaching bestuurders (2012-heden)