Expertise vertrouwen als meerwaarde

De expertise die we hebben opgebouwd rond de Vertrouwensbreuk zetten we uiteraard in bij al onze dienstverlening, wanneer dat relevant is.Bij opdrachten waarin conflicten dreigen of spelen is dat zeker het geval. Bij expliciete mediationopdrachten uiteraard ook. Communicatie bij een crisis draait niet zelden om het beschadigde vertrouwen in de organisatie. En het vertrouwen van burgers in hun overheid is een alom bekend knelpunt en dus een specifieke uitdaging voor de gehele breedte van de overheidscommunicatie.

Maar ook als  u ons inschakelt voor interim management is het onderwerp ‘vertrouwensherstel’ vaak een expliciet benoemde uitdaging om op te pakken. Wij kunnen voorzitters en gespreksleiders leveren en die zijn enkel effectief als zij hun rol gegund krijgen door de deelnemers: vertrouwen dus. En tot slot: in coachingstrajecten en trainingen kan het opbouwen of herstellen van vertrouwen expliciet onderdeel zijn van de agenda. Onze kennis en ervaring met analyse en herstel van vertrouwen is een duidelijke meerwaarde in onze dienstverlening!