Over mij

Directeur-eigenaar van De Regt Strategie & Communicatie BV is drs Ad M. de Regt CEIM. Al decennialang actief in de wereld van communicatie, organisatie, politiek en bestuur. Als manager, bestuurder, adviseur, trainer, coach, bemiddelaar, lobbyist. Zowel aan de kant van de opdrachtgever (overheid, instelling, organisatie) als aan de kant van de opdrachtnemer (advies-, trainings- en lobbybureau). En sinds 1997 vanuit De Regt Strategie & Communicatie BV. Waar nodig met andere dienstverleners samen.

Verbinden is het sleutelwoord. Hij is dan ook een verbindende persoonlijkheid. Diplomatiek en resultaatgericht. Duidelijk en vasthoudend. Degelijk en betrouwbaar. Ervaren in het meenemen van mensen tot een gemeenschappelijk en duurzaam resultaat. Met een rijke ervaring in uiteenlopende rollen bij talloze opdrachten, creatief in oplossingen en interventies. Sterk in procesaanpak, in conflictbeheersing, in visie- en strategieontwikkeling, in hanteerbare interventies op het snijvlak van politiek, bestuur, media en publieke opinie.

De Regt Strategie & Communicatie is gespecialiseerd in het verbinden van uw organisatie met ‘de buitenwereld’. Maar ook in het verbinden van mensen binnen uw organisatie en netwerkverbanden.¬†Dat is allereerst strategie maar tegelijk ook communicatie, inhoud en netwerken. Een integrale aanpak dus. En de uitdaging is steeds weer om praktisch uitvoerbare en succesvolle oplossingen te bieden, samen met u! Wij werken voor bestuurders, directies, managers en toezichthouders. En voor afdelingen en professionals met ambities. In politieke arena’s van welke aard dan ook. In welke vorm van dienstverlening dan ook: advies, strategie, regie en training en coaching.

Meer weten over de dienstverlening? Of op zoek naar voorbeelden van projecten? Of benieuwd naar het c.v. van Ad de Regt? Klik hieronder verder!