Overheidscommunicatie

Flexibel en toch koersvast opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving, met het belang van burgers en ondernemers voor ogen en politieke haalbaarheid in het vizier. De Regt Strategie & Communicatie kent deze ‘wereld’ door en door en kan gericht hulp bieden. Door het samen ontwikkelen van beleid of concrete jaarplannen, door adviseren, trainen of coachen van professionals. Of een doelgerichte dag ‘op de hei’. Doorlichting van de afdeling, vanuit bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap én vanuit opdrachtnemerschap van communicatieprofessionals. Of door interim management. De basis is steeds onze brede en langdurige expertise, speciaal bij de (lokale) overheid en overheidsorganisaties. Expertise zelfs opgebouwd vanuit de rol van bestuurder!

Wanneer is het zinvol?

Succesvol communiceren binnen en voor het openbaar bestuur vergt een hoge mate van professionaliteit in dat aparte vakgebied van de overheidscommunicatie. Communicatie binnen en voor de lokale, provinciale of landelijke overheid vraagt een bijzondere deskundigheid, ervaring en doorgaande deskundigheidsbevordering. Een uitstekende politieke en maatschappelijke sensibiliteit is onmisbaar. En eveneens een gedegen inzicht in de werkwijze van politiek bestuur in de praktijk. En tegelijk de focus houden op wat burgers, ondernemers en media verwachten van het openbaar bestuur. Wij zetten onze kennis en kunde in om uw bestuur en ambtelijke organisatie daarbij te begeleiden, de communicatie en organisatie verder te brengen, de motivatie en ambitie te versterken. Daarnaast hebben wij specifieke ervaring in planvorming en procesmanagement rond burger- en overheidsparticipatie.

Opdrachten vanaf 2012

  • Procesmanagement Burgerparticipatie Verkeersvisie Gemeente Woerden (2016-heden)
  • Advisering en woordvoerderschap ‘bandenbrand’ Gemeente Someren (2016-2017)
  • Coaching communicatieadviseur Gemeente Deurne (2017)
  • Advisering, procesbegeleiding, woordvoering, coaching en training politiek bestuur (college)  en communicatie diverse gemeenten (vertrouwelijk)
  • Advisering specifieke dossiers bestuurders Gemeente Zederik (2014)
  • Interim-teamleider communicatie a.i. Gemeente Zuidplas (2014)
  • Coaching manager en bestuursadviseurs college Gemeente Tilburg (2013-2014)
  • Advisering Algemeen Bestuur Atlant Groep Helmond (2013-2014)
  • Strategische advisering bij WOB-verzoeken en bij reorganisatie Gemeente Roosendaal (2013)

Opdrachtgevers voor 2012

Voor 2012 leverde De Regt Strategie & Communicatie deze diensten onder andere aan: Gemeente Zuidplas (burgerparticipatie, communicatiebeleid, positionering, Gemeente Vianen (begeleiding college), Gemeente Zederik (media, training en coaching), Gemeente Tilburg (coaching en training bestuursadviseurs), Gemeente Heusden (bestuursadvies, communicatiebeleid), Gemeente Giessenlanden (advies, lobby en media), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (campagne, teamleiding, woordvoering), Gemeente Eindhoven (procesbegeleiding),  (handhaving, bestuur), Gemeente Vlaardingen (reorganisatie, interim), Gemeente Ede (interim, toekomstvisie), Deelgemeente Prins Alexander Rotterdam (reorganisatie, interim, procesmanagement), Gemeente Utrecht (management).

Interesse in enkele voorbeelden van projecten? Klik dan hieronder!