Projecten Projecten

Mediawoordvoering na bandenbrand Someren

Situatie

In de nacht van 6 op 7  november 2016 woedt een uitzonderlijk felle brand op een bandenopslagterrein in Someren-Heide, dicht bij de rand van het dorp. De brand is zo hevig dat die pas na enkele dagen via een alternatieve methode kan worden geblust. Voor de bewoners van Someren-Heide is het de schrik van hun leven: bij een andere windrichting hadden zij voor hun huizen en wie weet nog meer moeten vrezen. Nadat de brand geblust is keren de diensten van de Veiligheidsregio weer terug naar huis en is de Gemeente Someren zelf volledig aan zet. De  Projectgroep Nazorg gaat alles coördineren: bevolkingszorg, stank en vuil, afvoer verbrande materialen, vervuilde sloten en terreinen enzovoorts. Een enorme klus, onder grote mediabelangstelling en bovenal in een moeilijk klimaat: het vertrouwen van de inwoners in de gemeente is ernstig aangetast. Hadden zij al niet jaren gewaarschuwd voor dit bedrijf zo dicht bij de bebouwing?

Vraag en activiteiten

Aan De Regt Strategie & Communicatie wordt gevraagd om de rol van communicatiestrateeg in te vullen in de Projectgroep Nazorg van de Gemeente Someren. Tevens nemen we de mediawoordvoering voor onze verantwoordelijkheid. Ook adviseren wij het college en de burgemeester in het bijzonder bij onder andere de politieke discussies die ontstaan.

Resultaten

Al spoedig beleggen we een bijeenkomst in het dorp en wordt onder andere een bestaande Whatsapp-groep benut en uitgebreid om snel informatie te verspreiden vanuit de gemeente. We pakken de regie over alle externe berichtgeving op, proactief en gecoördineerd richting bevolking en media. Intussen besluit de gemeenteraad tot een extern onderzoek naar de oorzaken en de rol van de colleges in de loop der jaren. Dat vraagt om goede afstemming met onder andere de griffier. Met de eigenaar van het bandenterrein blijkt het moeilijk zakendoen en dat levert vele extra stappen en dus nieuwsfeiten op. Die zijn bovendien inhoudelijk ingewikkeld en juridisch gevoelig van aard: via diverse Lasten onder Bestuursdwang wordt de ondernemer gedwongen tot het zetten van de noodzakelijke stappen. Uiteindelijk koopt de gemeente zijn grond en wordt deze gesaneerd opgeleverd. We ronden de opdracht af met advisering rond enkele stevige debatten in de gemeenteraad.

Meer weten over strategische woordvoering en mediabeleid? Klik dan hieronder op de links!