Crisiscommunicatie

Strategisch sterke communicatie bij crises of dreiging daarvan. Snelle, doelgerichte analyse van risico’s en kansen voor een communicatieve interventie. Doordachte mediawoordvoering. Praktische inzetbaarheid. Dat is crisiscommunicatie. De Regt Strategie & Communicatie voorziet daarin. Wij hebben weinig tijd nodig om de situatie te analyseren, interventies te adviseren en daaraan ook zelf mede uitvoering te geven. U heeft profijt van onze brede ervaring in tal van soorten crises, met name in een politiek bestuurlijke context.

Wanneer is het zinvol?

Crises zijn er in vele verschijningsvormen. Bekend zijn de crises die de organisatie, de onderneming of haar producten en diensten betreffen. Maar juist het aantal politieke en bestuurlijke crises (of dreigingen daarvan) neemt de laatste jaren sterk toe. Bij crises of dreiging daarvan is strategisch sterke communicatie (en zo vroeg mogelijk!) van levensbelang. Het is als zetten op een schaakbord: een verkeerde zet kan verregaande consequenties hebben. De uitvoering, zeker in communicatie, luistert vervolgens heel nauw. Woorden worden op een goudschaaltje gewogen, zeker in politiek, bestuur en publieke opinie. Inhoud, timing en vormgeving van boodschappen, evenals een doordachte mediawoordvoering kan het verschil betekenen tussen een succesvolle aanpak, een stap naar normalisering of juist een (verdere) escalatie.
Snelle inzetbaarheid, doelgerichte en praktische adviezen hoe te handelen zijn daarvoor onmisbaar. Dat hebt u soms niet in eigen huis. De Regt Strategie & Communicatie biedt u snelle en praktische inzetbaarheid. Snel een paar tips? Zie de tips voor framing van een boodschap. Of kies voor een snelle training!

Opdrachten vanaf 2012

  • Advisering en woordvoerderschap nazorg ‘bandenbrand’ Gemeente Someren (2016-2017)
  • 
Advisering gevoelig dossier bestuurder Gemeente Molenwaard (2016-2017)
  • Advisering gedwongen vertrek directeur-bestuurder woningcorporatie (2014)
  • Advisering conflict WOB-verzoeken Gemeente Roosendaal (2013)
  • 
Advisering conflict vertrek algemeen-directeur Atlant Groep (2013-2014)
  • Advisering crisis en ontmanteling Amarantis Onderwijsgroep (2012)
  • Dreiging conflicten politiek, bestuur en media diverse organisaties (vertrouwelijk) (2006-heden)

Opdrachtgevers voor 2012

Voor 2012 leverde De Regt Strategie & Communicatie deze diensten onder andere aan: Gemeente Giessenlanden (handhaving, bestuur), Pastoraal Centrum De Hezenberg (cliëntenzorg), Workshop crises en media voor schoolorganisaties Besturenraad (workshops crisiscommunicatie), Gemeente Nieuw-Lekkerland (vertrek bestuurder), woningcorporatie (vertrek bestuurder), ’s Heeren Loo (cliëntenzorg), ProRail (arbeidsconflict), Ministerie VWS (wachtlijsten), schoolbegeleidingsinstelling (faillissement).

Interesse in voorbeelden van projecten? Klik dan hieronder!