Projecten Projecten

Onvrijwillig vertrek zonder gezichtsverlies

Situatie

De directeur-bestuurder van een instelling vertrekt. Niet geheel vrijwillig: er is een oplopend verschil van inzicht ontstaan tussen hem en de Raad van Toezicht over cruciale beslissingen in de nabije toekomst. Maar er is een vertrekregeling afgesproken waarmee beide partijen kunnen leven. Ondanks dat rationele besluit sluimert er veel emotie onder de oppervlakte: het zijn immers mensen van vlees en bloed, ze hebben lang samengewerkt en moeten de wederzijdse teleurstelling nog helemaal verwerken. Het laatste waar beide partijen behoefte aan hebben, is, zoals de voorzitter van de RvT verwoordt: “gedoe in de media, pijnlijke vragen bij de medewerkers”.

Vraag en activiteiten

Op een neutrale locatie wordt De Regt Strategie & Communicatie vertrouwelijk geïnformeerd over feiten en omstandigheden. Ter plaatse vraagt de toezichthouder om hem nu te adviseren welke strategie het beste gevolgd kan worden, ook om de instelling zelf geen schade toe te brengen. Er mag immers geen twijfel over de toekomstige koers ontstaan. Ook staat er al een interim-directeur in de coulissen om per direct het roer over te nemen. Hoe pakken we die introductie aan, op welk moment?
Wij geven ter plaatse mondeling ons advies en zeggen toe diezelfde dag nog met een voorstel voor een kernboodschap en een stappenplan te komen. Het is cruciaal dat we ook kort de vertrekkend directeur zelf spreken. We zorgen voor de interne berichtgeving, de persberichten, de Q&A-lijst met mogelijke vragen en antwoorden en bereiden de woordvoerder goed voor.

Resultaten

Na nogal wat heen en weer pendelen en zeer zorgvuldig formuleren, ook langs juridische grenzen, komen we tot een kernboodschap die beide partijen goed kunnen ‘dragen’. Dat neemt veel emoties weg. De media nemen onze berichtgeving over, vooral omdat we niet verhullen dat een verschil van inzicht bij beide partijen tot teleurstelling leidt. Dat maakt het ook aanvaardbaar dat beide niet nader wensen te reageren. De interne bijeenkomst met medewerkers is moeilijk en heftig maar de voorzitter van de RvT wint veel aan krediet door er een persoonlijke noot aan toe te voegen. Allemaal voorbereid? Nee, dat laatste niet: dat was niet te danken aan het improvisatievermogen van de voorzitter!

 Meer weten over (media)advisering bij bestuurswisselingen? Klik dan hieronder!