Organisatie en inrichting communicatie

De Regt Strategie & Communicatie biedt u advies en ondersteuning bij de inrichting van de communicatiefunctie. Met helder beargumenteerde keuzeopties, gebaseerd op kort maar helder vooronderzoek, ervaringen elders of benchmark. Passend bij uw communicatieambitie. We rapporteren eerst en toetsen voor we oplossingen aandragen.

Wanneer is het zinvol?

Groei, een andere positie in de samenleving, lancering van nieuwe producten of diensten. Vrijwel elke interne en externe ontwikkelingen kan vragen om aanpassing van de organisatie en inrichting van de communicatiefunctie. De ideale structuur, omvang en inrichting van een communicatieafdeling bestaat niet. Dat is sterk afhankelijk van het soort organisatie en diens positie in de samenleving en van de producten of diensten. En uiteraard van de visie en de verwachtingen van topmanagement en bestuur.
Met de Regt Strategie & Communicatie zet u de communicatiefunctie in één keer goed of opnieuw neer!

Opdrachten vanaf 2012

  • Onderzoek communicatiefunctie, ontwikkeling beleid en teambegeleiding Gemeente Berg en Dal (2015-2016)
  • Organisatie en hernieuwde inrichting communicatiefunctie Gemeente Zuidplas (2014)
  • Advisering inrichting bestuurscommunicatie Gemeente Tilburg (2013-2014)

Opdrachtgevers voor 2012

Voor 2012 leverde De Regt Strategie & Communicatie deze diensten onder andere aan: Gemeente Ede, WoonStad Rotterdam (woningcorporatie), WoonInvest (woningcorporatie), ’s Heeren Loo Zuid (zorginstelling), Gemeente Vlaardingen, Centrale Financiën Instellingen (agentschap Ministerie OC&W), Deelgemeente Prins Alexander Rotterdam.