Specifieke dienstverlening

Wilt u het vertrouwen in uw organisatie verbeteren? Of binnen het team? Tussen verschillende bestuurslagen of individuen? En u weet niet zeker waar de exacte problematiek zit? Wij kunnen doorlichten en analyseren, aan de hand van de Vertrouwensbreuk, de componenten daarin en onderliggende indicatoren. U krijgt een heldere rapportage met conclusies en adviezen waar u gericht mee aan de slag kunt. Ook kunnen wij op basis daarvan een herstelprogramma opstellen.

Het kan ook zijn dat u zelf in uw functioneren vertrouwen wilt opbouwen en dat u een gericht traject daarvoor zoekt. Dan starten wij ook met een analyse om exact te kunnen diagnosticeren en vervolgens, samen met u, te werken aan het vertrouwenskapitaal dat u nodig hebt om in uw functioneren optimaal resultaat te boeken. Dit specifieke onderzoeks- en coachingsprogramma maken wij voor u uiteraard op maat.

Tot slot is het gedachtegoed van de Vertrouwensbreuk bij uitstek geschikt voor een presentatie met discussie of workshop in uw organisatie of met uw team. Daar kan een onderzoekstraject aan voorafgaan maar het kan ook een gezamenlijk proces van ontdekken zijn. Keuzes hangen sterk af van de concrete situatie en uiteraard uw voorkeur.