Media- en presentatietraining

Media- en presentatietrainingen zijn vooral effectief als ze kort en intensief zijn en maximaal aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Werken met eigen cases, veel interactie inbouwen en zeer ervaren trainers. Geen mappen mee naar huis waar niemand ooit nog in kijkt, maar concrete checklists, tips, aanzetten tot een nieuwe aanpak in de eigen praktijk. Met eventuele aansluitende coaching bij die praktijktoepassing. Aparte trainingen voor omgaan met de media en voor presentatievaardigheden kunnen eventueel ook gecombineerd worden.

Wanneer is het zinvol?

Publieke verantwoording is voor steeds meer bestuurders, managers, adviseurs, politici de gewoonste zaak van de wereld. Het is in feite onderdeel van het vak maar velen hebben ‘er niet voor doorgeleerd’, zeker niet voor het omgaan met de publieke media.  En de wereld van de media heeft een eigen logica, eigen gebruiken en een eigen belang. Daarvan kennis hebben, daarmee leren omgaan, dat maximaal benutten voor uw doelen kun je leren. Daarin kun je je oefenen. Wilt u een professionele partij worden in contacten met de media? Uw eigen stijl trouw blijvend uw boodschap voor het voetlicht brengen? Wilt u boeiend presenteren, in verbinding komen met uw toehoorders? Uw kennis en kunde in presenteren of mediawoordvoering weer eens opfrissen? Of een komende belangrijke, zeer gevoelige praktijksituatie gedegen voorbereiden en vooroefenen?
Duurzame effecten van trainen bereik je door maximale aansluiting te zoeken bij de eigen stijl en kracht. Daarom biedt De Regt Strategie & Communicatie alleen media- en presentatietrainingen die op maat zijn toegesneden: uw persoon, uw praktijksituatie en uw context staan centraal. Wij werken met zeer ervaren trainers die al vele jaren de praktijk van mediawoordvoering en presenteren achter de rug hebben. Dus: levensechte casuïstiek, succes en falen!

Opdrachten

Mediatrainingen CDA Talentacademie en CDJA (2014-2017)
Mediatrainingen zorgorganisatie Opella (2014 en 2016)
Mediatraining wethouder Gemeente Goes (2016)
Mediatraining wethouder en adviseurs Gemeente Zuidplas (2010)
Mediatrainingen bestuurders, directeuren, woordvoerders, managers en vakspecialisten Parnassia Groep (2000-2014)
Mediatraining voor Commissie Kerkbalans (fondsenwerving Samen op Weg-Kerken; 2001)
Vertrouwelijk: diverse korte, persoonlijke mediatrainingen bestuurders in crisissituaties (2000-heden)

Interesse in voorbeelden van projecten? Klik dan hieronder!