Projecten Projecten

Zorgprofessionals als woordvoerders

 

Situatie

Opella biedt wonen, thuiszorg en revalidatie van ouderen in het midden van ons land. Een grote zorgorganisatie met een breed scala aan diensten en een uitstekende reputatie. Al eerder heeft De Regt Strategie & Communicatie een intensieve mediatraining gegeven aan managers en vakdeskundigen, aan de hand van actuele casuïstiek. Onlangs is er een organisatieverandering ingezet die onder andere heeft geleid tot de vorming van zelforganiserende teams. Die teams en hun managers krijgen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid, zodat diensten nog meer op maat kunnen worden geleverd.

Vraag en activiteiten

Nu ligt de vraag naar een mediatraining er opnieuw, met als aanleiding die vorming van zelforganiserende teams. Deze corporate mediawoordvoering blijft bij het bestuur maar de overige woordvoering gaan de teams zelf oppakken. De teammanagers kunnen verhalen vanuit de praktijk en zullen dat uiteraard gaan doen binnen de kaders van het algemeen beleid. Een uitdaging, als dat je vak niet is! Binnen één dag trainen we de teammanagers, met een rol voor de communicatieadviseur voor de schets van die kaders. Wij schetsen de wereld van de media, behandelen onder andere interviewtechnieken, framing en nieuwswaarde. We trainen met levensechte casussen uit hun praktijk.

Resultaten

In korte tijd hebben de teammanagers een basale training in woordvoering gehad én zijn de interne afspraken over de rolverdeling in woordvoering nog eens goed neergezet. Bij de praktijkgerichte zorgprofessionals blijven de casussen goed in het geheugen ‘hangen’ en bieden daardoor dankbare leerstof voor de werkelijkheid buiten de trainingsruimte. Plezierige bijkomstigheid is tevens dat er regelrechte natuurtalenten blijken te zijn in de woordvoering en van hun talent kan dan ook op andere momenten dankbaar gebruik worden gemaakt. De eigen ervaringen van de deelnemers die ter plaatse is ingebracht, is gebruikt om te verbeteren en voor anderen om van te leren.

Meer weten over media- en presentatietrainingen? Voorbeelden? Klik dan hieronder!