Strategie

Werken in een gevoelige, ingewikkelde en conflictueuze context is onze expliciete kracht.

De Regt Strategie & Communicatie werkt vrijwel altijd op het snijvlak van inhoud, communicatie, organisatie en (politiek) bestuur. Mensen en organisaties verder brengen staat centraal. Juist als het schuurt, wringt of botst. Wij zetten veranderingen in gang, sturen bij en brengen processen en projecten tot een goed einde. Daarbij zien wij inhoud en communicatie als een geïntegreerd geheel. Dat leidt tot een werkelijk effectieve strategie en tot duurzame interventies en oplossingen. Integraal, logisch eigenlijk! Want dat is de dagelijkse werkelijkheid van mens en organisatie immers ook?

Werken in een gevoelige, ingewikkelde en conflictueuze context is onze expliciete kracht. Dat vraagt om zorgvuldigheid naast snelheid, discretie naast helderheid, invoelingsvermogen naast oplossingsgerichtheid. De resultaten mogen er zijn: kwaliteit omhoog, draagvlak verstevigd, mensen erbij gehouden, positionering versterkt en weer motivatie voor de toekomst.
De kracht van De Regt Strategie & Communicatie zit in communiceren, motiveren, gemeenschappelijke visie en strategie ontwikkelen en praktisch vertalen in organisatie en actie, conflicten aanpakken, netwerken en (re)presenteren.
Strategisch mediabeleid, communicatiestrategie, kernboodschappen, framing: de ‘vorm’ is niet zo belangrijk. Wij hebben de ambitie en de kwaliteit om u te helpen. Dat doen we doortastend, zakelijk en eerlijk. Maar altijd in verbinding met u en uw vraag. De rode draad in onze strategieontwikkeling: slim, creatief, integraal, effectief en praktisch uitvoerbaar.

Wanneer neemt u contact op met De Regt Strategie & Communicatie?

  • als u een strategie gezamenlijk en met breed draagvlak wilt ontwikkelen
  • als een veranderingsstrategie communicatieproof moet zijn
  • als de strategie bij conflicten moet verbinden en niet verdelen
  • als de interactie tussen politiek en publiek een integrale strategie vereist
  • als effectieve framing van uw boodschap juist nu cruciaal is

Meer weten? Klik dan door naar