Proces- en interim management

Een procesmanager begeleidt een traject van begin tot eind waarbij de betrokkenen zélf eigenaar blijven van de inhoud. Iedereen meenemen is dan de kunst, bij de inhoud houden en tot een gezamenlijk en duurzaam resultaat komen. De procesmanager is vaak ook conflictbemiddelaar, onderhandelaar, ontwikkelaar van scenario’s. Hij motiveert, houdt bij de les, herstelt vertrouwen, is strak waar het moet en soepel waar het kan. Bij interim management doen die vaardigheden er tevens toe. De manager kan tijdelijk een functie vervullen, een project uitvoeren, een nieuwe afdeling opzetten of een reorganisatie doorvoeren. Hoe dan ook, proces, project of leidinggeven: leiderschap is vaak nodig, visie, een consistente richting en verbindend vermogen. Drs Ad M. de Regt CEIM heeft het in huis, als ervaren en gecertificeerd interim manager (CEIM), opgeleid aan Nyenrode Bussines Universiteit.

Ad de Regt is ook beschikbaar als (interim) bestuurder, bestuursvoorzitter of voorzitter van raad van toezicht in maatschappelijke organisaties. De focus ligt daarbij op veranderopgaven in een complexe politiek-bestuurlijke context met vaak een hoog maatschappelijk profiel. Meer weten? Klik door naar Over mij of Curriculum vitae.

Wanneer is het zinvol?

Onder meer als u kwaliteitsverhoging of herijking van de werkwijze wilt realiseren. Als een proces aan de voorkant wel helder is maar gaandeweg veel onzekerheden kent.  Als een traject eerder is vastgelopen en een externe procesbegeleider nodig heeft om vlot getrokken te worden. Als het resultaat maar steeds niet wordt bereikt. Als u communicatiemensen, managers en bestuurders dichter bij elkaar wilt krijgen. Als u nieuw élan, nieuwe motivatie wilt. Als u een project snel en effectief uitgevoerd wilt zien. En ook als u uitgezocht wilt hebben wat een verstandige en effectieve aanpak is.
Hebt u behoefte aan een ervaren, gedegen en gedreven proces- of interim manager met échte senioriteit? Iemand die diplomatiek én duidelijk is, doorzet en mensen mee kan nemen? Die een procesopdracht met veel (externe) spelers en veel diverse belangen tot een goed einde kan brengen? Of die een nieuw klimaat meebrengt, die de weg bereidt voor iemand in vaste dienst, die een tijdelijke klus klaart of die een belangrijke interimperiode overbrugt? Wij kunnen leveren. Meestal op redelijk korte termijn.

Opdrachten vanaf 2008

  • Formateur Coalitieakkoord Gemeente Woerden (2018)
  • Procesadviseur en mediator conflict Domus+Batelaar en omwonenden Gemeente Ede (2017-2018)
  • Procesmanager Burgerparticipatie Verkeersvisie 2030 Gemeente Woerden (2016-heden)
  • Projectleider Burgerparticipatie Gemeente Zuidplas (2011)
  • Hoofd Communicatie Gemeente Ede (2009)
  • Campagneleiding waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2008)
  • Coördinator Concerncommunicatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2008)

Opdrachtgevers voor 2008

Voor 2012 leverde De Regt Strategie & Communicatie deze diensten onder andere aan: Gemeente Zuidplas (teamleider), ROC Nova College (hoofd marketing en communicatie), Gemeente Vlaardingen (hoofd communicatie en informatie), Deelgemeente Prins Alexander Rotterdam (hoofd communicatie), NVZ Vereniging van Ziekenhuizen (hoofd in- en externe betrekkingen), Gemeente Utrecht (communicatiemanager).

Interesse in enkele voorbeelden van projecten, verwante dienstverlening of visie? Klik dan hieronder!