Projecten Projecten

Hernieuwd vertrouwen communicatieafdeling

Situatie

Het loopt niet goed bij het cluster Communicatie van de Gemeente Berg en Dal. Er is geen goede aansluiting tussen wensen en verwachtingen van bestuur en management enerzijds en de visie en het aanbod van Communicatie anderzijds. Na de gemeentelijke herindeling is Communicatie nog niet goed op de (interne) kaart gezet, een helder beleidskader ontbreekt en er is dringend behoefte aan kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het team. Dat leidt bovendien soms tot scherpe verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Vraag en activiteiten

De manager vraagt De Regt Strategie & Communicatie om allereerst de huidige situatie snel en scherp te analyseren, dat aan de hand van een bondig rapport te bespreken met alle betrokkenen binnen bestuur, management en Communicatie. Na overeenstemming over de conclusies en aanbevelingen volgt een voorstel voor de inrichting en invulling van de communicatiefunctie, geheel passend bij de ambities en mogelijkheden van Berg en Dal. Daarna moet er een beleidskader voor communicatie komen, mét draagvlak van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Resultaten

Het onderzoeksrapport schetst eerlijk, concreet en voor ieder herkenbaar de situatie, benoemt de knelpunten en biedt oplossingsrichtingen. Alle betrokkenen scharen zich achter de conclusies en daarmee ligt er de basis voor inrichtingsvoorstellen en, later, het beleidskader. Met voorrang wordt een urgent knelpunt opgelost: de bestuurscommunicatie. In diverse bijeenkomsten op ‘de hei’ komen we gezamenlijk met het team tot een gedragen beleidskader, inclusief praktische werkafspraken en handelwijze om de diverse adviesrelaties professioneel, harmonieus en duurzaam in te vullen. Het élan komt er stapsgewijs weer in en het cluster gaat zelf met de volgende stappen verder!

Meer weten over organisatie, inrichting en kwaliteitstrajecten afdelingen? Klik dan hieronder