Projecten Projecten

Inrichting communicatiefunctie zorgorganisatie

Situatie

Waalborg was een belangrijke aanbieder van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio’s Betuwe/Bommelerwaard, Maas en Waal en Rijk van Nijmegen. Door allerlei oorzaken was het noodzakelijk geworden dat Waalborg op ging in een grotere zorgaanbieder en dat was ’s Heeren Loo. Waalborg wordt de nieuwe sector ’s Heeren Loo Zuid maar voor die tijd moet een ingrijpende reorganisatie plaatsvinden. Met alle onzekerheden van dien, in een organisatie die al veel had meegemaakt en behoorlijk ‘murw’ is geworden van mooie plannen, fraaie vergezichten en ambitieuze interimmers. En met een volstrekt chaotische situatie op communicatiegebied.

Vraag en activiteiten

De Regt Strategie & Communicatie wordt gevraagd om de communicatie rond de verbeterslag doeltreffend in te richten, vooral intern, en het MT, de directeur-bestuurder en de managers met gezag te adviseren. In overleg met de opdrachtgever besluiten we al snel om zowel senior adviescapaciteit als redactionele capaciteit in te zetten. Met verstand van en gevoel voor de sector. Gedegen, doelgroepgerichte informatievoorziening is immers de basis voor interne communicatie, dus: goede teksten maken. Daarnaast snel een eenvoudig communicatieplan, zonder toeters en bellen, maar wel met een ijzeren consequentie in boodschap, middelengebruik en dergelijke. En met stevige coaching van de managers.

Ook voor de toekomst willen we de continuïteit waarborgen. Voor de inrichting van de communicatiefunctie van het nieuwe ’s Heeren Loo Zuid leggen we daarom alvast een plan op tafel. Een inrichtingsvoorstel dat optimaal aansluit bij de ontwikkelingen rond communicatie in de gehele organisatie ’s Heeren Loo.

Resultaten

Communicatie is in rustiger vaarwater gekomen, professioneler en veel geloofwaardiger. Dat geldt ook voor de ‘zender’, het management. Het inrichtingsplan sluit aan bij de gegroeide aanpak van de communicatie tijdens de reorganisatie. Het plan voorziet ook in de broodnodige ondersteuning van de zorgmanagers die decentraal veel meer verantwoordelijkheid hebben gekregen. De kaders voor leveringsafspraken zijn aangegeven. De verbinding met corporate communicatiebeleid van ’s Heeren Loo is gemaakt. Er ligt een stevige basis voor de communicatiefunctie in ’s Heeren Loo Zuid.

Meer weten over herinrichting communicatiefunctie? Klik dan hieronder!