Projecten Projecten

Communicatiebeleid in het hart van nieuwe gemeente

 

 

 Situatie

De Gemeente Zuidplas is een jonge fusiegemeente met grote uitdagingen. Het is niet vanzelfsprekend dat de communicatiefunctie ook in de nieuwe gemeente een cruciale positie verwerft om in het hart van het beleid te kunnen functioneren. Behalve andere methodieken is de ontwikkeling van een communicatiebeleid met draagvlak daarvoor cruciaal. Ervaring en deskundigheid met een dergelijk proces is intern nog onvoldoende opgebouwd.

Vraag en activiteiten

Het afdelingshoofd onder wiens verantwoordelijkheid communicatie valt vraagt De Regt Strategie & Communicatie bv om dit beleid in samenwerking met het team op te stellen. Wij kiezen ervoor om allereerst een kaderstelling te ontwikkelen waarin verwachtingen, mogelijkheden, randvoorwaarden e.d. voor een optimaal functioneren van de communicatiediscipline beschreven is. Die leidt tot concrete discussies en harde afspraken. Daarna is de weg vrij voor een communicatiebeleidsplan waarin de inhoudelijke afspraken met bestuur en management zijn vastgelegd. Daaruit kan eenvoudig elk jaar een jaarplan van twee A4tjes worden afgeleid zodat ieder weet wat het team gaat leveren.

Resultaten

In deze drie stappen wordt het draagvlak opgebouwd en zijn de verwachtingen van ‘het communicatievak’ in de juiste en concrete proporties gebracht. De discussies leveren bovendien een heleboel informatie op over de wensen en behoeftes van de interne klanten. Het kunnen meedenken in de wording van het beleid wekt sympathie en bevordert de samenwerking. Communicatiebeleid krijgt direct handen en voeten en verzinkt toch niet in een onsamenhangende toolbox zonder visie.

Meer weten over het inrichten van een communicatiefunctie? Klik dan hieronder!