Regie

We vullen tijdelijk een rol of positie in zodat u daarna beter verder kunt”

De Regt Strategie & Communicatie werkt vrijwel altijd op het snijvlak van inhoud, communicatie, organisatie en (politiek) bestuur. Mensen en organisaties verder brengen staat centraal. Juist als het schuurt, wringt of botst. Wij zetten veranderingen in gang, sturen bij en brengen processen en projecten tot een goed einde. Werken in een gevoelige, ingewikkelde en conflictueuze context is onze expliciete kracht. De resultaten mogen er zijn: kwaliteit omhoog, draagvlak verstevigd, mensen erbij gehouden, positionering versterkt en weer motivatie voor de toekomst.


De kracht van De Regt Strategie & Communicatie zit in communiceren, motiveren, gemeenschappelijke visie ontwikkelen en praktisch vertalen in organisatie en actie, conflicten aanpakken, netwerken en (re)presenteren.
Procesbegeleiding, interim management, woordvoering a.i.: de ‘vorm’ is passend bij de situatie en uw wensen. Wij hebben de ambitie en de kwaliteit om u te helpen. Dat doen we doortastend, zakelijk en eerlijk. Maar altijd in verbinding met u en uw vraag. We vullen tijdelijk een rol of positie in zodat u daarna beter verder kunt. De rode draad in het stukje regie dat we namens u nemen: samenwerking, sturing, inlevingsvermogen, conflictbemiddeling, vakdeskundigheid, leiderschap, het optimaal benutten van ongebondenheid en de ‘vreemde ogen’.

Wanneer neemt u contact op met De Regt Strategie & Communicatie?

  • als de (gespreks)leider inhoudelijk, relationeel én communicatief sterk moet zijn
  • als de procesbegeleider vertrouwen, visie én voortgang moet realiseren
  • als conflictbemiddeling liefst vertrouwensherstel maar minstens werkbare verhoudingen moet opleveren
  • als een onafhankelijke en stevige buitenstaander tijdelijk de regie moet nemen
  • als wederzijds profijt niet uitgevochten maar uitgevonden moeten worden
  • als een duidelijke doch diplomatieke voorzitter zaken boven tafel brengt

Meer weten? Klik dan door naar