Organisatie en inrichting communicatie

De Regt Strategie & Communicatie biedt u advies en ondersteuning bij de inrichting van de communicatiefunctie. Met helder beargumenteerde keuzeopties, gebaseerd op kort maar helder vooronderzoek, ervaringen elders of benchmark. Passend bij uw communicatieambitie. We onderzoeken, rapporteren en toetsen dat eerst voor we oplossingen aandragen. Dat zorgt voor maatwerk en het meenemen van betrokkenen.

Wanneer is het zinvol?

Groei, organisatieverandering, andere eisen van opdrachtgevers, nieuwe producten of diensten. Vrijwel alle interne en externe ontwikkelingen kunnen vragen om aanpassing van de organisatie en inrichting van uw communicatiefunctie. De ideale structuur, omvang en inrichting van een communicatieafdeling bestaat niet. Dat is immers sterk afhankelijk van het soort organisatie, het producten- en dienstenpakket, de verwachtingen bij de afnemers en in de samenleving. En uiteraard van de ambities, visie en verwachtingen van topmanagement en bestuur!
Met de Regt Strategie & Communicatie zet u de communicatiefunctie in één keer goed of opnieuw neer.

Opdrachten vanaf 2012

  • Onderzoek communicatiefunctie, ontwikkeling beleid en teambegeleiding Gemeente Berg en Dal (2015-2016)
  • Organisatie en hernieuwde inrichting communicatiefunctie Gemeente Zuidplas (2014)
  • Advisering inrichting bestuurscommunicatie Gemeente Tilburg (2013-2014)

Opdrachtgevers voor 2012

Voor 2012 leverde De Regt Strategie & Communicatie deze diensten onder andere aan: Gemeente Ede, WoonStad Rotterdam (woningcorporatie), WoonInvest (woningcorporatie), ’s Heeren Loo Zuid (zorginstelling), Gemeente Vlaardingen, Centrale Financiën Instellingen (agentschap Ministerie OC&W), Deelgemeente Prins Alexander Rotterdam.

Interesse in voorbeelden van projecten? Klik dan hieronder!