Gespreksleiding en voorzitterschap

Wij bieden u diverse vormen van gespreksleiding en voorzitterschap. Dat kan gaan variëren van discussiebijeenkomsten met stakeholders, gespreksleiding ‘op de hei’ met een bestuur tot avonden met boze burgers of onderhandelingen als formateur voor een nieuw coalitieakkoord. Ook het voorzitterschap van een symposium kan aan de orde zijn. En uiteraard als onderdeel van bredere projecten, zoals burgerparticipatie of conflictbemiddeling. De Regt Strategie & Communicatie streeft er altijd naar de deelnemers actief bij het onderwerp en de discussie te betrekken. U krijgt geslaagde bijeenkomsten waar verbindingen worden gelegd tussen mensen en doelen. Kenmerkend voor onze aanpak: een strakke regie, gevoel voor het proces en een respectvolle behandeling.  

Wanneer is het zinvol?

Op cruciale momenten in organisatie- of beleidsprocessen of in politieke en bestuurlijke besluitvorming kan een onafhankelijk gespreksvoorzitter een zinvolle bijdrage leveren. Hij kan posities en belangen van betrokkenen (onder)scheiden en effectief ter sprake brengen, zodat een gezamenlijke volgende stap kan worden gezet. Soms is hij de enige die kan confronteren, iets ter sprake kan brengen en een doorbraak kan bewerkstelligen. Het doel en de situatie kan uiteraard zeer uiteenlopen: onderhandelingsresultaten boeken, openingen creëren in conflictsituaties, majeure en voldoende gedragen bestuursbeslissingen nemen, inventariseren van opvattingen, verheldering en standpuntbepaling bewerkstelligen in ingewikkelde vraagstukken tussen partijen.

Opdrachten vanaf 2012

 • Conferentievoorzitterschap De Goede Woning (2017)
 • Gespreksleiding heisessies toekomst adviesbureau (2016-2017)
 • Procesbegeleider bijeenkomst OR Vakbond (2017)
 • Procesmanagement Burgerparticipatie Verkeersvisie 2030 Gemeente Woerden (2016-2017)
 • Gespreksleiding themabijeenkomsten Communicatie Gemeente Berg en Dal (2015-2016)
 • Dagvoorzitterschap startbijeenkomst SW-medewerkers Permar (2014)
 • Gespreksleiding bewonersbijeenkomst vestiging JOP Gemeente Vlist (2014)
 • Gespreksleiding retraites College B&W Gemeente Vianen (2011 en 2014)
 • Gespreksleiding bewonersbijeenkomst Gemeente Vlist (2014)
 • Gespreksleiding diverse bijeenkomsten toekomst Communicatie Gemeente Zuidplas (tot 2015)
 • Voorzitterschap bestuursbijeenkomsten rond conflicten (vertrouwelijk) (2012-2013)

Opdrachtgevers voor 2012

Voor 2012 leverde De Regt Strategie & Communicatie deze diensten onder andere aan: Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Utrecht, Interkerkelijke Commissie Geldwerving, ROC Nova College, Parnassia.

Daarnaast was Ad de Regt tot 2014 (betaald) voorzitter van de Raad van Toezicht van de St. PCPO De Vier Windstreken, een scholenorganisatie met 17 scholen in het primair onderwijs. Ook op vrijwilligersbasis treedt hij regelmatig op als gespreksleider op verzoek van organisaties in met name conflictueuze situaties en bij onderhandelingen.