De tien geboden van vertrouwen

  • Koester het respect voor de ander
  • Doe meer dan de ander verwacht
  • Geef eerst en neem niet maar ontvang
  • Blijf doorlopend in verbinding
  • Wees oprecht – het tegendeel blijft nooit onopgemerkt
  • Herstel fouten gul en met aandacht
  • Wees consistent en voorspelbaar
  • Toon betrouwbaarheid in details
  • Investeer meer in referenties dan in marketing