Mediation en conflictbemiddeling

Mediation is conflictbemiddeling die vaak een betere, voor beide partijen aanvaardbaardere oplossing oplevert dan een gang naar de rechter. Mediation biedt veel mogelijkheden voor oplossing van (sluimerende) conflicten. De Regt Strategie & Communicatie bemiddelt succesvol, met name in conflicten tussen overheid, burgers en ondernemers en hun belangengroepen. Maar ook tussen instellingen en omwonenden, met betrokkenheid en belang van de overheid. Specifieke kennis van en brede ervaring met de overheid en haar werkwijze (procedures, rol, wettelijke kaders, mandatering e.d.) helpen daarbij en bieden u een duidelijke meerwaarde in de bemiddeling.

Wanneer is het zinvol?

Waar belangen en opvattingen van mensen bij elkaar of dichter bij de organisatiedoelen moeten worden gebracht, vinden vaak moeizame en conflictueuze discussies plaats. Dat geldt zeker ook voor burgers en hun belangengroepen die in conflict raken met instellingen, bedrijven of overheden. Ook kunnen belangen van burgers en organisaties hevig botsen waar zij elkaar tegenkomen: in dienstverlening, in de openbare ruimte, in samenwerkingsverbanden. In dat spoor kunnen partijen volledig vastlopen en ook de onderlinge relaties ernstig verstoord raken.
Dan is mediation vaak te verkiezen is boven een gang naar de rechter of een bestuursrechtelijke aanpak door de overheid. Simpelweg omdat bemiddeling vaak een uitkomst oplevert waar partijen beter mee kunnen leven dan met een uitspraak over het gelijk. Onderlinge afspraken zijn meestal duurzamer omdat die draagvlak hebben bij beide partijen. Om over ongewenste negatieve publiciteit bij publieke conflicten en allerlei beroepsprocedures nog maar te zwijgen. En in de laatste plaats hebben partijen vaak veel te winnen bij een herstel van de relatie, met het oog op de toekomst.

Drs Ad de Regt is gediplomeerd mediator. In veel opdrachten is conflictbemiddeling en onderhandeling tussen partijen aan de orde. Wij werken daarbij volgens professionele standaarden. Over de inhoud van de meeste opdrachten kunnen wij, vanwege de vertrouwelijkheid, geen mededelingen doen.

 

Interesse in een voorbeeld van een project? Klik dan hieronder!