Honorarium

De tarieven die De Regt Strategie & Communicatie hanteert zijn marktconform en afhankelijk van onder andere aard, omvang en duur van een opdracht. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede uren of dagdelen. Indien gewenst en mogelijk krijgt u vooraf een urenbegroting. Sommige (procesgerichte) opdrachten zijn bij aanvang moeilijk in te schatten wat betreft verloop, invloed van andere actoren en dus is de tijdsbesteding vooraf niet betrouwbaar aan te geven. In dat geval komen wij met u een realistische voorlopige inschatting overeen en maken wij heldere afspraken over het moment en de inhoud van mogelijke bijstelling. Bij dreigende substantiële overschrijding van welke overeenkomst dan ook overleggen wij zo spoedig mogelijk met u.

Voor aaneengesloten dagdelen en dagen (bijvoorbeeld bij interim-opdrachten en trainingen) gelden aparte tarieven. Voor eenmalige en korte opdrachten als gespreksleiding en voorzitterschappen worden dag- of dagdeeltarieven overeengekomen.

U betaalt ons en onze inzet, maar geen heel kantoor. Behalve reistijd en reiskosten bent u (naast btw) geen administratie-, kantoorkosten of andere bijkomende kosten verschuldigd.