Projecten Projecten

Conflicten verlammen bestuur

 

Situatie

De nieuwe burgemeester constateert bij haar aantreden dat de heersende bestuurscultuur een grote belemmering vormt voor vernieuwing en transparantie. Zij start de discussie over de gewenste bestuursfilosofie. De politieke verhoudingen tussen raadsfracties en collegeleden komen onder spanning te staan, deels richt zich dit tegen de burgemeester zelf en ook de ambtelijke organisatie is een factor in een snel oplopend conflict. Al spoedig volgen de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op, hetgeen uiteindelijk uitmondt in een nieuw college van andere politieke samenstelling en het gedwongen vertrek van de gemeentesecretaris.

Vraag en activiteiten

De Regt Strategie & Communicatie wordt al in een vroeg stadium door de burgemeester gevraagd strategisch advies te geven over de interne en externe communicatie in de meest brede zin. We bespreken intensief de situatie en de mogelijke effecten die bereikt kunnen worden met doelgerichte communicatie of juist het beperken ervan. We analyseren en denken in scenario’s: wat te doen als… Daarna krijgt het proces al snel het karakter van een echte crisis: direct bijeenkomen, analyseren, besluiten nemen en uitvoeren. We stellen verklaringen op, adviseren en ondersteunen bij toespraken, persberichten, interviews et cetera. Het groeiende conflict met de gemeentesecretaris dat later ook tot een uitbarsting komt, compliceert het proces nog aanzienlijk en maakt om uiteenlopende redenen een zorgvuldige en begrijpelijke communicatie essentieel.

Resultaten

Het nieuwe college geniet het vertrouwen van een raadsmeerderheid en ook de turbulentie rond de burgemeester is ten einde gekomen. Een interim gemeentesecretaris is aangetreden, de afwikkeling met zijn voorganger is afgerond. Het gemeentebestuur is in rustiger vaarwater gekomen en dat geldt ook voor de communicatie.

Meer weten over crisiscommunicatie en media? Klik hieronder!