Projecten Projecten

Conflicthantering: boven en tussen partijen

Situaties, vraag en activiteiten

Binnen uiteenlopende opdrachten komen wij conflicten tegen waarin wij een mediërende rol vervullen bij de oplossing ervan. Dat kunnen conflicten zijn tussen medewerkers op een afdeling maar ook tussen bestuurders of managers. Of het zijn conflicten tussen een organisatie en ‘de buitenwereld’. Wij geven soms één partij adviezen hoe deze met behulp van allerlei methoden en technieken het conflict zelf beter kan hanteren. Maar in andere gevallen staan wij nadrukkelijk bóven de partijen en ertussen. Onze inspanningen zijn er op gericht om hen ‘on speaking terms’ te brengen, oplossingen te bevorderen waar alle partijen mee kunnen leven en die zelfs tot samenwerking leiden. Omwille van de vertrouwelijkheid noemen wij geen concrete opdrachten en opdrachtgevers in dit verband.

Combinatie van ervaring essentieel

Juist in reorganisaties en verandertrajecten komen conflictsituaties binnen organisaties veelvuldig voor. Maar ook tussen organisaties en de buitenwereld is het om allerlei redenen een stuk ingewikkelder geworden om belangen te verenigen zonder conflicten! Overheden en organisaties hebben vaak een taak in het algemeen belang en andere betrokkenen kunnen zich door de uitoefening van die taak ernstig geschaad voelen in hun belang. Vanuit de verschillende perspectieven kijkend is de opstelling van alle betrokkenen soms goed te begrijpen maar het ‘samen leven’ blijkt niet zomaar mogelijk. Het is dan een groot voordeel om dit soort omstandigheden goed te kennen en tevens als relatieve ‘buitenstaander’ (interim manager, consultant) mediationervaring en –technieken direct in huis te hebben. Het is bovendien een belangrijk voordeel om als mediator veel kennis van en ervaring in organisatieverandering, belangenbehartiging en burgerparticipatie te hebben. Wij kennen de lokale overheid goed, evenals zorg, onderwijs en woningcorporatiewereld, dus weten wij ‘hoe de hazen lopen’. En tot slot: cruciaal in conflictbemiddeling is communicatie en dat is de kern van onze expertise, al decennia lang.

Vereisten

Bij mediation moet uiteraard de onafhankelijke rol van de mediator gewaarborgd zijn. Daar waken wij voor. Centraal staat bij ons altijd het belang dat beide partijen hebben in een duurzame oplossing van het conflict, nu of in de toekomst. Dat inzicht proberen wij te laten ontstaan en effectief te maken. En wij gaan uit van een eigen actieve bijdrage in het vinden van die aanvaardbare oplossing voor beiden.

Meer weten over mediation? Voorbeelden? Klik dan hieronder!