Inspiratie Inspiratie

Strategie en communicatie: kip of ei?

 

 

Wat was er het eerst? De kip of het ei? Moeilijke vraag. Wat was er het eerst? De strategie of de communicatie? Dat lijkt een stuk makkelijker: de strategie natuurlijk. Pas als je weet wat er speelt, wat je wilt, wat je gaat doen, dán pas ga je communiceren. Inhoud vóór communicatie! Helemaal mee eens. Niet voor niks heten we ‘Strategie & Communicatie’, in die volgorde! Dat is de theorie. Maar nu de praktijk.

Regie krijgen

De praktijk blijkt altijd weerbarstiger. Allereerst omdat we zelden helemaal bij het begin beginnen. U heeft al gecommuniceerd, want de pers hing aan de lijn. De medewerkers moest u snel informeren. De kwestie lekte toch uit. Er zat zoveel druk op! Of u dacht: eenvoudig, niks aan de hand, business as usual. En dat bleek toch even anders uit te pakken. 
Vooral bij (dreigende) crises, reorganisaties, mediadruk, conflicten, bijzondere omstandigheden komt dit voor. En dan is het zaak even pas op de plaats te maken om eerst de strategie te bepalen, op basis van zoveel mogelijk feiten en afwegingen. En daarna de communicatiestrategie! Een paar stappen terug dus om weer greep op de zaak te krijgen, zelf aan het stuur te komen. Regie krijgen en houden, daar gaat het om!
Toch is dat meestal nog niet voldoende. Wat is er aan de hand?

Dikke mislukking

De inhoudelijke strategie en de communicatie die daaruit voortkomt komen niet zomaar lineair tot stand. Niet zomaar van A naar B. Met meestal de communicatie-uitvoerders aan het ‘eind van de pijplijn’. Dat werkt niet in onze ingewikkelde wereld waarin vele invloeden en beïnvloeders een rol spelen, dat is een recept voor een dun resultaat of zelfs een dikke mislukking!

Verbinding en integratie

Strategie en communicatie moeten over en weer intensief en naadloos met elkaar verbonden worden, onderdeel zijn van een geïntegreerde aanpak. En dat gebeurt in een wisselwerking tussen materiedeskundigen: professionals van de inhoud en van de communicatie! En echt, daar is geen weken of dagen overleg voor nodig. Daarvoor is wel ervaring essentieel, strategisch denkvermogen, verbeeldingskracht en creativiteit. Afwegen of de strategie houdbaar zal zijn in de communicatiepraktijk. Inschatten of toetsen. Zo niet, dan weer terug. Afwegen wat nodig is om de communicatiepraktijk aan te passen, op maat voor deze strategie. Organiseren en deskundigheid neerzetten, boodschappen framen. Zodat de beslisser een totaaladvies krijgt. 
Meestal geen gedetailleerde en langlopende planningen, want dat geeft alleen maar schijnzekerheid in dat ingewikkelde en deels onvoorspelbare krachtenveld. Maar continue interactie met de praktijk, met de doelgroepen, binnen de kaders van de gekozen inhoudelijke strategie én de communicatiestrategie. Niet eenvoudig, wel effectief.

Dat doen wij dus…

En dat is dus wat wij doen voor u, waar we goed in zijn geworden. Door meer dan 30 jaar ervaring, vooral in (lokale) overheid, zorg, onderwijs, volkshuisvesting en andere non profit sectoren. Hier met een noodzakelijk zwaar accent op communicatie. Daar nadrukkelijker op inhoud en strategie gericht. Het resultaat is duurzaam en het is maatwerk. Bovendien is het helder, passend en effectief verwoord. Altijd goed doordacht, concreet uitgewerkt en praktijkgericht. En het werkt!

Ei of kip….

…. zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Zo ook strategie en communicatie. U vindt beide terug in al onze dienstverlening: advies, strategie, regie, training en coaching.

Geïnteresseerd? Klikt u dan eens op de onderstaande links!