Projecten Projecten

Meedenken in boodschap en strategie

Situatie

Een agrarisch ondernemer is ontevreden over hoe bij de overheid is omgegaan met zijn grondbelang. Hij heeft bovendien zijn twijfels over een integriteitsonderzoek dat daarmee indirect samenhangt. Hij wil daar vertrouwelijk en integer met betrokkenen in bestuur en politiek over kunnen spreken, liever dan een juridische weg te gaan bewandelen. Daar moet hij zijn dossier goed voor op orde hebben, scherp kunnen zien waar mogelijke fricties liggen, wat zijn kernboodschap en zijn belang nu precies is en wat hij van gesprekpartners zou kunnen vragen.

Vraag en activiteiten

Hij vraagt De Regt Strategie & Communicatie om hem te adviseren. Dat gaat zowel over het scherp krijgen van de inhoud als over de wijze waarop hij die kan agenderen bij de juiste personen. Ook de media spelen daarin nog een rol en hoe ga je daarmee om? Wij klankborden, kijken mee in stukken, bieden second opinion, geven praktische tips en suggesties. Vaak telefonisch of per e-mail, soms in intensieve gesprekken face-to-face. Een enkele keer gaan wij mee met een gesprek.

Resultaten

Mede op basis van deze advisering heeft de ondernemer keuzes gemaakt voor een kernboodschap waarmee hij diverse gesprekspartners benadert. Acties die niet kansrijk zijn of een groot afbreukrisico inhouden heeft hij aan de kant geschoven. Door een goed gesprek met een bestuurder is een van zijn punten op de agenda gezet, dat zal een vervolg krijgen. Het proces heeft tijd nodig maar die neemt hij dan ook. Zorgvuldigheid voor alles!

Meer weten over strategische advisering, persoonlijk en discreet? Klik dan hieronder op de links!