Projecten Projecten

Vaardigheden vergroten door coaching

 Situatie

Goed zijn in je vak is prima maar niet meer voldoende als je tevens managementverantwoordelijkheid draagt. En dan ook nog van een afdeling die sterk moet veranderen en groeien, passend bij de hoge ambities van de directie en de enorme omzetgroei van de onderneming. De Manager Engeneering van een internationale transportonderneming is zich van deze druk terdege bewust. Een concrete noodsituatie brengt hem ertoe om op korte termijn een gesprek met een coach te arrangeren. Hij wil die gesprekken continueren en op de gespreksagenda zal vooral moeten staan: hoe speel ik mijn rol goed in het MT en hoe breng ik mijn afdeling op een hoger prestatieniveau.

Vraag en activiteiten

De Regt Strategie & Communicatie wordt gevraagd om te coachen. Het begint bij concrete advisering om de acute noodsituatie het hoofd te kunnen bieden. Daarna stellen we een agenda op voor de langere termijn. Essentieel is dat de coach op haast elk moment vrij direct beschikbaar is om (telefonisch) te overleggen, ontwikkelingen tegenaan te houden en second opinion te vragen. Dat vergt van de coach parate kennis van de snel wisselende omstandigheden. Goede informatieuitwisseling is dus vereist. Maar voorop staat uiteraard het vertrouwen.

Resultaten

De manager heeft in korte tijd zijn afdeling vernieuwd, zijn positie daarbinnen versterkt en zijn rol in het MT helder gemarkeerd en ingevuld. Dat was een intensief en leerzaam proces waarvan niet alleen de persoon zelf maar ook de onderneming uiteraard de vruchten heeft kunnen plukken.

Meer weten over coaching? Andere voorbeelden? Klik dan hieronder!