Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed en de inhoud regelmatig wordt aangevuld en ververst, is het mogelijk dat informatie onvolledig is, (inmiddels) onjuist of niet meer actueel. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Regt Strategie & Communicatie bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van deze website. De Regt Strategie & Communicatie bv aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die via links op deze website kunnen worden bereikt maar die buiten het domein www.deregtbv.nl vallen.

 

Deze website en alle onderdelen daarvan (teksten, foto’s, afbeeldingen, vormgeving) is eigendom van De Regt Strategie & Communicatie bv. De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en is louter bedoeld als informatiebron voor de gebruiker. Het is niet toegestaan om de site of (een deel van) de inhoud daarvan te verveelvoudigen, te distribueren, te bewerken, op te slaan in een gegevensbestand of openbaar te maken op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Regt Strategie & Communicatie bv.