Inspiratie Inspiratie

Op weg naar het oogstjaar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat lijkt nog ver weg… Maar dat is optisch bedrog: 2021 is namelijk het ‘oogstjaar’ voor uw coalitie en voor uw college! In dat jaar lopen partijen zich warm voor de verkiezingen en hebben zij resultaten nodig om te laten zien. Resultaten ‘op straat’ waarbij uw inwoners merken dat uw partij met uw wethouder het verschil heeft gemaakt. En dat het zittende college veel heeft gedaan voor de gemeente, haar burgers en ondernemers.

De resultaten moeten dan ook zichtbaar worden gemaakt, gepresenteerd, in de etalage gezet. Welke keuzes maak je dan? En welk profiel wil je daaraan verbinden voor het hele college en voor uw ‘eigen’ wethouder? Goede afspraken vooraf zorgen ervoor dat u elkaar niet voor de voeten loopt, laat staan beconcurreert. Een beetje spanning onderling is goed maar een bekvechtend college vlak voor de verkiezingen…..

Hoe pakt u dat aan? Een paar tips:

  1. Plan nu een collegebijeenkomst op de spreekwoordelijke hei om de strategie voor het oogstjaar te bespreken. Zorg voor een uitstekende voorbereiding, een scherp programma en objectief voorzitterschap: zie het volgende punt.
  2. Wethouders samen met hun eigen fractievoorzitters: inventariseer de punten uit het coalitie- en collegeprogramma die voor uw eigen fracties cruciaal zijn om daarmee resultaten te laten zien. Rubriceer deze punten in een collectief coalitiebelang en enkele herkenbare, onderscheidende fractiebelangen. Let op de uitstraling van die punten en verbindt ze met de portefeuille van de wethouder. Denk ook na waar het kan gaan ‘schuren’ tussen coalitiepartners als de profileringsdrang toeneemt!
  3. Bespreek tijdens de collegebijeenkomst openlijk de ruimte voor individuele profilering en bijbehorend gedrag in de media. Bepaal gezamenlijk de strategie 2021 en het programma voor dat oogstjaar waarbij voor het collectief én de afzonderlijke wethouders (verbonden aan hun portefeuilles) zowel inhoudelijk als in profilering speerpunten worden benoemd en gegund. Vertaal die in concrete planning, acties en resultaten.
  4. Stem met de ambtelijke organisatie af wat dit betekent voor de planning en uw ondersteuning in de komende periode.
  5. Organiseer regelmatige tussentijdse voortgangsbesprekingen waarbij de actuele kansen en bedreigingen een plaats krijgen in de afgesproken strategie.

 

Meer weten over strategieontwikkeling, optreden in de media, persoonlijke presentatie? Klik dan eens op onderstaande links!