Inspiratie Inspiratie

Oogsten doe je elk jaar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen en dat lijkt alweer lang geleden… Het college van B&W zit er nu ruim een jaar. Plannen moeten praktijk worden. Maar de oogst mag niet pas over vier jaar worden binnengehaald! Jaarlijks oogsten vergt niet alleen een planmatig werkprogramma voor het college. Het vergt ook verwachtingsmanagement richting raad en publieke opinie. En dan moet er ook nog eens jaarlijks voor ‘elk wat wils’ uit de coalitie in zitten. Hoe doe je dat? Welke criteria, welke wegingsfactoren zijn dan van belang? Hoe herken je tijdig een disbalans in de coalitie? Boekt elke partij voldoende resultaten ‘op straat’ waarbij uw inwoners merken dat uw partij met uw wethouder het verschil heeft gemaakt? 

De resultaten moeten dan ook zichtbaar worden gemaakt, gepresenteerd, in de etalage gezet. Welke keuzes maak je dan? En welk profiel wil je daaraan verbinden voor het hele college en voor uw ‘eigen’ wethouder? Goede afspraken vooraf zorgen ervoor dat u elkaar niet voor de voeten loopt, laat staan beconcurreert. En misschien is wel een lichte reset van de coalitieafspraken heel wenselijk…..

Hoe pakt u dat aan? Een paar tips:

  1. Plan nu een collegebijeenkomst op de spreekwoordelijke hei om de strategie voor de komende anderhalf jaar te bespreken. Dan bent u mooi op tijd voor het belangrijkste ‘oogstjaar’ voor de volgende verkiezingen. En dan kunt u tevens afspreken met welke opbrengst u voor het zomerreces naar huis wilt gaan. Zorg voor een uitstekende voorbereiding, een scherp programma en objectief voorzitterschap: zie het volgende punt.
  2. Wethouders samen met hun eigen fractievoorzitters: inventariseer de punten uit het coalitie- en collegeprogramma die voor uw eigen fracties cruciaal zijn om daarmee resultaten te laten zien. Rubriceer deze punten in een collectief coalitiebelang en enkele herkenbare, onderscheidende fractiebelangen. Let op de uitstraling van die punten en verbindt ze met de portefeuille van de wethouder. Denk ook na waar het kan gaan ‘schuren’ tussen coalitiepartners als de profileringsdrang toeneemt!
  3. Bespreek tijdens de collegebijeenkomst openlijk de ruimte voor het eigen fractieprofiel en het bijbehorend gedrag in de media.
  4. Stem met de ambtelijke organisatie af wat dit betekent voor de planning en uw ondersteuning in de komende periode.
  5. Organiseer regelmatige tussentijdse voortgangsbesprekingen waarbij de actuele kansen en bedreigingen een plaats krijgen in de afgesproken strategie.

 

Meer weten over strategieontwikkeling, optreden in de media, persoonlijke presentatie? Klik dan eens op onderstaande links!