Projecten Projecten

Mediageruchten burgemeester bestrijden met feiten

 

Situatie

In een gemeente zijn de burgemeester en de fractievoorzitters in de gemeenteraad overeengekomen dat de burgemeester zijn functie zal neerleggen en afzien van herbenoeming voor een nieuwe periode. Daaraan is uiteraard het nodige voorafgegaan tussen burgemeester en raad. De wethouders staan daar formeel en feitelijk buiten. De raad is dan ook het orgaan dat zelf de woordvoering richting media wil verzorgen en wil daarmee de ambtelijke organisatie niet belasten. Gekozen wordt voor het inwinnen van advies en voor een externe woordvoerder.

Vraag en activiteiten

De Regt Strategie & Communicatie bv krijgt het verzoek om over de woordvoering richting media te adviseren en de woordvoering namens de gemeenteraad op zich te nemen. Deze woordvoering luistert heel nauw, juist omdat er al langere tijd sprake is van verschillen van inzicht tussen raad en burgemeester die ook extern bekend zijn. Daarover bestaan echter vooral allerlei geruchten die door dit besluit nieuw leven dreigen te worden ingeblazen.
Wij kiezen voor een snelle maar zorgvuldige voorbereiding van de woordvoering, ook schriftelijk, en regisseren de afstemming met alle interne betrokken partijen. Besloten wordt dat uitsluitend de externe woordvoerder contacten met de media zal onderhouden. Pas na deze voorbereidingen treden we actief naar buiten, primair via persbriefing en -bericht. We zetten in op de feiten en zorgen voor correcte, respectvolle verwoording daarvan. Geruchten laten we voor wat ze zijn: geruchten. We hebben mogelijke mediavragen goed voorbereid en weten ook op welke vragen we niet willen ingaan. We kunnen bovendien toelichten waarom we dat niet doen.

Resultaten

De briefing verloopt goed, evenals de woordvoering in de dagen erna. We hebben aanvaardbaar kunnen maken waarom we op sommige vragen geen antwoorden kunnen of willen geven. En de uiteindelijke berichtgeving is in bijna alle gevallen correct en feitelijk, met evenwichtige weergave van de verschillende standpunten van betrokken partijen. Geruchten komen in de berichtgeving soms nog wel aan de orde maar op de tweede plaats. En het is aan de lezers, de burgers van de gemeente, om hun eigen mening te vormen op grond van die berichtgeving.

Meer weten over omgaan met de media en woordvoering? Klik dan hieronder!